Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији радни текст Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2019-2025. године.

Текст Стратегије резултат је стратешког опредељења Републике Србије да се свим жртвама и сведоцима кривичних дела обезбеди адекватан ниво процесних права, системска, стручна и доступна помоћ и подршка. Основни циљ усвајања поменуте Стратегије јесте потреба да се реформски процеси усмерени на унапређење положаја жртава и сведока планирају и уреде на свеобухватан и системски начин, а у складу са европским стандардима.

У циљу доприноса израде Нацрта стратегије, Министарство правде позива стручну јавност да у оквиру консултативног процеса достави своје коментаре на радни текст овог стратешког документа.