Највећи број спроведених медијација у прошлој години су из области банкарских услуга, лизинга и осигурања и то у укупно 103 предмета, рекла је данас помоћник министра правде Јелена Деретић, на отварању Конференције о медијацији у области финансијских услуга.

Деретић је указала да се укупно 14 посредника, односно медијатора изјаснило да је поступало у тим предметима, као и да не изненађује статистика да је једна шестина свих спроведених медијација у 2017. години из тих области.

„Треба имати у виду чињеницу да су ови предмети изузетно погодни за поступак медијације, те су и упоредно-правно изузетно распрострањени“, рекла је Деретић и додала да је ипак то занемарљив број медијабилних предмета, наспрам броја парничних предмета у којима се као странке налазе банке и осигуравајућа друштва.

Она је указала да је, на основу годишњих извештаја о раду медијатора за 2017. годину, Министарство правде евидентирало 619 закључених споразума о приступању посредовању у решавању спорова – медијацији и да та бројка представља скоро три пута већи број у односу на претходну годину, али да се и даље ради о изузетно малом броју медијација, насупрот броју судских поступака.

„Један од главних стратешких циљева Владе јесте растерећење судова, убрзање поступака и информисање грађана о различитим могућностима решавања спорова, њиховим предностима и манама и управо један од начина на који се то може постићи јесте унапређење примене алтернативних начина решавања спорова“, истакла је Деретић.

Она је навела и да се само 131 посредник, односно 22 одсто од укупног броја регистрованих посредника, изјаснило да су у току 2017. године посредовали у решавању спорова, што указује на још увек недовољан број спорова које се решавају путем посредовања али и на недовољно ангажовање посредника.

Вицегувернер Народне банке Србије Жељко Јовић рекао је да је прошле године највећи број медијација, односно 92, спроведено управо у поступку посредовња пред Народном банком Србије, како због значајних надлежности НБС, тако и због ауторитета те институције.

„Препознали смо важност овог поступка и различите користи које свако од нас може имати, уколико спорни однос са другом сраном реши у поступку медијације, избегавајући на тај начин непотребне судске спорове“, нагласио је Јовић.

На конференцији о медијацији у области финансијских услуга, коју су организовали Министарство правде и Народна банка Србије, у оквиру заједничке иницијативе за унапређење примене медијације у Србији, говорили су и еминентни медијатори из САД Данијел Вајнстајн и Брус Едвардс.

Покривалице и изјаве са догађаја можете преузети са адресе www.infobiro.tv