Министарство правде увело је апликацију „еСУД“, која адвокатима и грађанима омогућава да покрећу управни спор електронским путем, као и да све поднеске са судом размењују путем веб апликације, изјавила је данас министарка правде Нела Кубуровић.

Министарка, приликом посете адвокатској канцеларији Пријовић, Ћасић и Герасимовић, како би се на лицу места уверила у функционисање нове апликације, истакла је да њено коришћење за сада није обавезно и да она представља пилот пројекaт који је почео од Управног суда.

„Ово пре свега значи уштеду времена и трошкова поступка, како за суд, тако и за странке у поступку. Започињемо са Управним судом, а од јануара ће се апликација проширити на привредне судове, јер управо су привредни субјекти ти који данас најчешће користе сертификоване електронске потписе, који су предуслов да би се ова апликација могла користити“, рекла је министарка правде.

Кубуровић је додала да је циљ Министарства правде да се у наредном периоду „еСУД“ омогући у свим судовима. Апликација је прво почела са радом у Управном суду, који је изузетно оптерећен суд, у коме на годишњем нивоу има на десетине хиљада предмета у раду и где је успостављање суђења у разумном року од изузетног значаја.

„На овај начин убрзавамо поступке, штедимо време, скраћујемо процедуре које се спроводе у судској писарници и смањујемо трошкове поштарине“, рекла је Кубуровић.

Министарка је указала да је нова апликација на расплагању и грађанима и судовима, што значи да ће се сваки поднесак који се јавља у судском поступку размењивати електронским путем и то пре свега значи уштеду времена за грађане, а нема више ни штампања великог броја папира.

Такође, Кубуровић напомиње да „еСУД“ омогућава да странке у поступку, уколико нису на адреси пребивалишта, или се налазе у иностранству, користе апликацију и благовремено доставе одговарајуће поднеске суду.

Уз то, сви поднесци странака и одлуке суда у овој апликацији биће скенирани, што странкама омогућава да електронским путем врше увид у предмете, без заказивања термина и одлазака у суд. На овај начин повећава се и транспарентност  рада суда.

Применом ове апликације, странке су обавези да одлазе у суд само у случају одржавања рочишта.

Адвокат Владимир Пријовић позвао је колеге да користе нову апликацију и истакао да је једна од главних користи тог техничког решења за адвокате управо могућност лакшег увида у списе предмета без заказивања, затим пријем одлука суда, као и могућност подношења тужбе у сваком моменту без излажења из канцеларије.

„Потребно је време да се сви навикну на то, а када се апликација прошири на привредне судове, мислим да ће број корисника бити значајно већи“, рекао је Пријовић.

Апликација налази се на адреси https://esud.sud.rs

Видео снимак са догађаја бесплатно можете преузети са сајта www.infobiro.tv