Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења – опортунитета, које је Влада Републике Србије усвојила 17. маја 2018. године.

На трећем конкурсу за доделу средстава по основу опортунитета било је пријављено 1.336 пројеката.

Комисија Министарства правде сачињена од представника релевантних институција – тужилаштва, министарстава здравља, просвете, културе, рада и правде, ове године је након детаљног разматрања свих пристиглих пројеката донела Предлог да 445 милиона динара буде распоређено на 130 корисника.

Новчана средства су добили пројекти, чијом реализацијом ће бити обновљена инфраструктура школа и вртића, набављена школска опрема, као и недостајућа санитетска возила и медицинска опрема, побаљшани капацитети установа културе и установа социјалне заштите и пружена подршка особама са инвалидитетом.

У претходна два конкурса, Министарство правде укупно је доделило 703.018.000 динара за 165 корисника, међу којима су махом биле школе, центри за социјални рад, домови здравља, болнице, домови за старе, геронтолошки центри, сигурне куће, установе културе, манастири...

Подсећамо, Одлагање кривичног гоњења које је прописано Законом о кривичном поступку (члан 283) представља институт одлагања кривичног гоњења за одређена кривична дела за које је прописана новчана казна или казна затвора до пет година.

До 2014. године тужиоци су имали дискреционо право да средства од опортунитета усмеравају у добротворне сврхе по личног процени. То је отварало простор могућој корупцији, а није постојала ни законом прописана контрола трошења тих средстава. Министарство правде је 2014. године иницирало измене Закона о кривичном поступку по којима се сва средства од опортунитета „сливају“ на један рачун, а затим расписује јавни конкурс за њихову доделу. Пројекти морају бити од јавног интереса и постоји строга контрола трошења средстава.

Ова измена Закона о кривичном поступку представља једну од испуњених мера из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције.