Поводом Дана сећања на убијене жене жртве насиља, Министарство правде истиче да је неопходна још јача и ефикаснија борба свих државних органа, медија, али и целог друштва против ове апсолутно неприхватљиве друштвене појаве.

Министарство правде подсећа да је Закон о спречавању насиља у породици, усвојен крајем 2016. године док је његова примена почела 1. јуна 2017. године.

Закон је у правни систем Србије унео сасвим нове - хитне мере у поступању државних органа, а прописана је и обавезна координација надлежних институција, као и израда индивидуалних планова заштите сваке жртве насиља у породици. Надлежни органи су од јуна 2017. године до данас размотрили више од 40.000 случајева породичног насиља, судови су у истом периоду изрекли више од 14.000 хитних мера, а израђено је и скоро 10.000 индивидуалних планова заштите и подршке жртвама.

Подаци показују да је овај Закон ипак оснажио потенцијалне и стварне жртве да пријаве насилника и подстакао цело друштво да не затварају очи пред насиљем.

Упоредо са наведеним, измењен је и Кривични закон, чиме је Србија ускладила своје законодавство са Истанбулском конвенцијом. Уведена су нова кривична дела - прогањање, сексуално узнемиравање, принудни брак и сакаћење женског полног органа, која додатно пружају кривично-правну заштиту жена.

Министарство правде је током 2017. године и у првој половини 2018. године наставило да прати примену Закона, а на основу анализа, спровело је низ стручних обука надлежних за спровођење овог Закона - тужилаца, полицијских службеника, службеника Центара за социјални рад, здравствених радника...

Нажалост, и даље имамо случајеве са смртним исходом. Управо то је аларм да не смеју да се затварају очи пред насиљем, да насиље мора да буде пријављено, како би се спречили трагични догађаји.

Министарство правде још једном позива све да пријаве насиље, било да се ради о њиховој породици или некоме другом, јер само заједничким снагама можемо стати на пут насилницима и показати да друштво има нулту толеранцију према насиљу у породици.

Влада Србије прошле године је 18. мај прогласила за Дан сећања на убијене жене, жртве насиља.