Електронска размена података из матичних књига рођених, венчаних и умрлих између Министарства за државну управу и локалну самоуправу и надлежних судова, јавних тужилаштва и јавних бележника, почела је данас.

Започета размена резултат је Споразума о електронској размени података који су у новембру 2017. године потписали министарка правде Нела Кубуровић и министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

Поред наведених размена података, Споразум омогућава и да  матичне службе добијају директне податке од судова када је реч о правноснажним судским одлукама које се односе на разводе бракова, као и одлуке које се односе на утврђивање материнства и очинства и  утврђивање смрти.

Успостављена електронска размена додатно ће допринети убрзању поступака пред правосудним органима, али и смањити трошкове поступка, што је у највећем интересу грађана Србије.

 Пројекат електронске размене података са Министарством за државну управу и локалну самоуправу активно је помогао УСАИД пројекат "Владавина права".