Србија убрзано ради на испуњавању препорука тела Савета Европе за борбу против корупције – ГРЕКО, од којих су готово све у већем делу већ испуњене, што је и наведено у извештају тог тела (https://www.coe.int/en/web/greco/-/serbia-has-not-implemented-any-of-the-recommendations-on-preventing-corruption-among-parliamentarians-judges-and-prosecutors-says-council-of-europe-mo).

Министарство правде указује да су борба против корупције и успостављање независног и одговорног правосуђа један од главних приоритета Републике Србије.

Испуњавање препорука ГРЕКА представља процес у коме континуирано учествују сви државни органи на које се тај процес односи (Народна скупштина Србије, Министарство правде, Министарство финансија, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Агенција за борбу против корупције).

У наредних неколико дана Министарство правде ће отворити јавну расправу за први српски закон о лобирању, чије је доношење предвиђено Акционим планом за Поглавље 23, а што представља и једну од препорука ГРЕКА.

Почетком 2017. године започет је широки консултативни процес у вези са изменама Устава Србије у области правосуђа у циљу јачања независности, ефикасности и одговорности носилаца правосудних функција.

Радни текст који је Министарство правде ставило на јавну расправу као једно од решења управо предвиђа да се избор судија и тужилаца измести из Народне скупштине Србије, што је и једна од препорука ГРЕКА. Нацрт који ће бити израђан у складу са пристиглим мишљењима са јавне расправе биће под директним мониторингом Венецијанске комисије, која је тело Савета Европе, као што је и ГРЕКО. Дакле, будући предлог измена Устава усклађиваће се са препорукама Венецијанске комисије.

Министарство правде указује да је увођење мерила за избор судија и тужилаца према резултатима, као и наставак реформи система оцењивања резултата рада, неопоходан услов за јачање независности судства.

Министарство правде истиче да је 1. марта почела примена новог Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, који је увео нове механизме у борби против финансијског кримианала и корупције. При вишим судовима и тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Краљеву и Нишу формирана су посебна одељења за борбу против корупције. Такође, уведено је седам нових кривичних дела против привреде, чија је примена такође почела 1. марта, што ће додатно ојачати правни оквир у борби против организованог криминала и корупције.

Министарство правде очекује да ће Србија до октобра, када је нова рунда евалуације, бити у потпуности усклађена са свим препорукама.