Директор Дирекције за управљање одузетом имовином Министарства правде Дејан Царевић састао се у Београду са представницима Управе за имовину Црне Горе (Сектор за управљање одузетом имовином) и Федералне агенције за управљање одузетом имовином Босне и Херцеговине, са којима је разговарао о унапређењу регионалне сарадње и размени искустава у управљању одузетом имовином проистеклом из кривичног дела.

Царевић је на састанку, коме је присуствовао и представник Мисије ОЕБС-а у Црној Гори Роберт Кучарски, истакао да је размена искустава од изузетног значаја како би се у свим државама региона применила најбоља решења у управљању одузетом имовином.

Царевић је колегама из региона представио досадашње резултате рада Дирекције, а нарочито начин на који она усмерава средства и објекте на коришћење у хуманитарне сврхе, попут давања станова, кућа и других објеката за смештај вртића, школа, центара који се баве смештајом деце ометене у развоју, заштитом жртава трговине људима...  Дирекција је у те сврхе уступила на коришћење укупно 21 објекат разним органима и организацијама.

На састанку је, такође, истакнуто да Дирекција управља са око 30 предузећа, од којих велики број остварује позитивне пословне резултате, попут сремскомитровачког „Митросрема“, где је запослено 400 људи, којима се плате редовно исплаћују, а Дирекција је успела да надокнади и заостатак у зарадама који је настао пре него што је преузела ово предузеће.

Предочено је и да Дирекција на месечном нивоу од издавања непокретне имовине приходује 60.000 евра, које се чувају на посебном рачуну до правоснажног окончања судских поступака.

Гости из Црне Горе и Босне и Херцеговине имали су прилику да изнесу своја искуства, али и проблеме са којима се суочавају у свом раду.

Директор Царевић је истакао да је Дирекција за управљање одузетом имовином Министарства правде спремна да на сваки начин помогне колегама у региону, који су током боравка у Београду имали прилике и да у Београду и Новом Саду обиђу неколико објеката које је Дирекција доделила на коришћење.

На крају састанка колеге из региона су се усагласиле да иовакве институције дриектције представљају битну карику у борни против криминала и да је регионална сарадња од великог значаја узимајући у обзир транснационални каратер криминала.