„Функционисање савета за међунационалне односе представља још један корак у испуњењу обавеза које је Србија преузела у оквиру европских интеграција, а посебно преговарачких поглавља посвећених владавини права, истакла је министарка правде Нела Кубуровић на представљању Посебног извештаја заштитника грађана о саветима за међунационалне односе.

Кубуровић је нагласила да су добросуседски међунационални односи основа за развој толеранције, једне од основних вредности модерних друштава.

Она је навела да је зато битно да на локалном нивоу постоји тело које ће свим националним заједницама омогућити да заједно разматрају питања међуетничких односа и остваривања права националних мањина. Кубуровић је додала да то, међутим, није у довољној мери заживело, на шта указује и извештај заштитника грађана.

Кубуровић је истакла да се Влада Србије кроз Акциони план за Поглавље 23 и Акциони план за остваривање права националних мањина обавезала да ће предузети мере за успостављање и делотворно функционисање савета за међунационалне односе на локалном нивоу и да је тим документима предвиђено низ законодавних и институционалних промена и мера за унапређење толеранције, разумевања и сарадње.

Министарка правде је посебно истакла значај Заштитника грађана, који је уз друге независне државне органе заузео важно место у Поглављу 23.

Кубуровић је рекла да су тим поглављем предвиђене мере за јачање капацитета Заштитника грађана и осталих независних државних органа, које се већ сада реализују у пракси. Те мере се односе и на јачање капацитета кроз континуирано попуњавање радних, као и на измене Закона о Заштитнику грађана у циљу јачања независности и унапређења ефикасности његовог рада.

Кубуровић је указала и на важност испуњавања препорука Заштитника грађана и да је Министарство правде поступајући по препорукама покрајинског омбудсмана изменило Јавнобележничку тарифу, чиме су странке у поступку пред јавним бележником који не познаје језик мањине ослобођене плаћања трошкова превођења и накнаде за ангажовање тумача.

Заштитник грађана Зоран Пашалић изразио је наду да ће Извештај допринети превазилажењу проблема када су у питању савети за међунационалне односе на нивоу национално мешовитих оптина и градова, будући да та радна тела нису заживела у потпуности у пракси.

„Акционим планом за Поглавље 23 Србија је преузела обавезу да промовише успостављање и делотворно функционисање тих савета на локалном ниову у свим општинама са етнички мешовитим становништвом. Имамо и препоруку Комитета министара Савета Европе у погледу подстицања оснивања и делотворног функционисања савета“, рекао је Пашалић.

Видео материјал можете бесплатно преузети на сајту www.infobiro.tv