На основу спроведеног јавног конкурса за именовање јавних бележника, објављеног у „Службеном гласнику РС“, број 11/2017 од 17. фебруара 2017. године, именовани су следећи јавни бележници:

Вишица Сретеновић – подручје Основног суда у Бору-територија општине Бор;

Слађана Богићевић - подручје Основног суда у Петровцу на Млави -територија општине Петровац на Млави;

Тијана Вижлина - подручје Основног суда у Прибоју-територија општине Прибој;

Славица Јовановић - подручје Основног суда у Великом Градишту -територија општине Велико Градиште;

Весна Благојевић - подручје Основног суда у Убу-територија општине Уб;

Ненад Манић - подручје Основног суда у Бујановцу-територија општине Бујановац;

Бејзад Иљази - подручје Основног суда у Бујановцу-територија општине Прешево;

Радмила Станковић - подручје Основног суда у Зрењанину-територија општине Житиште;

Дарко Љепић - подручје Основног суда у Новом Саду-територија општине Жабаљ;

Љубица Теодоровић - подручје Основног суда у Шиду-територија општине Шид;

Гордана Ћирић - подручје Основног суда у Крушевцу-територија града Крушевца