Министар правде Нела Кубуровић обишла је данас две канцеларије јавних извршитеља у Нишу, са којима је разговарала о ефектима новог Закона о извршењу и обезбеђењу, који се примењује од 1. јула ове године.

Кубуровић је рекла да су јавни извршитељи тим законом добили много шира овлашћења него што су их имали раније и самим тим и већу одговорност.

„Пре свега, добили су овлашћења за готово сва извршења, за разлику од судова који за сада спроводе извршења која се тичу породичних односа и враћања запослених на рад“, рекла је Кубуровић.

Кубуровић је истакла да Министарство правде у складу са својим овлашћењима појачано врши надзор над радом јавних извршитеља, како не би било пропуста и злоупотреба у њиховом раду.

„Дисциплинска комисија министарства је вредно радила у протеклом периоду, имамо око 23 поступка која су спроведена и дисциплински кажњене извршитеље“, истакла је Кубуровић.

Кубуровић је навела да је било различитих пропуста појединих јавних извршитеља, од процедуралних у смислу недостатка опреме и уредног вођења евиденције, до крупнијих недостатака и тежих дисциплинских преступа, попут злоупотреба у примени Јавноизвршитељске тарифе.

Министарка Кубуровић је истакла да је Министарство правде у претходном периоду на основу одлука Дисциплинске комисије, разрешило четири извршитеља.

Кубуровић је напоменула да ће Министарство правде и у наредном периоду наставити континуирано да прати рад јавних извршитеља, у циљу јачања њихове одговорности и транспарентности у раду.