“Један од главних циљева Министарства правде јесте промоција алтернативног решавања спорова, који доприноси растерећењу судова и скраћењу судских поступака“, истакла је министарка правде Нела Кубуровић на округлом столу „Алтернативни начини решавања спорова у привреди – предност домаће арбитраже“, који је организовала Привредна комора Србије уз подршку Министарства правде.

Кубуровић је рекла да Министарство правде подржава иницијативу Привредне коморе Србије да активније промовише арбитражу као алтернативни начин решавања спорова.

Она је подсетила да је у току преговора за отварање Поглавља 23 Европска комисија била става да Србија треба да уведе систем алтернативног начина решавања спорова.

„Јачање система јавних извршитеља, јавних бележника и новог оквира за посредовање у решавању спорова (медијација), врши се у циљу смањења оптерећености судова“, нагласила је Кубуровић и додала да је циљ да судови у што већој мери буду растерећени несудеће материје.

Међутим, како је додала, резултати и број предмета који се решавао на такав начин нису задовољавајући.

Како је навела, пред привредним судовима у Републици Србији у 2015. години било је укупно у раду 34.322 предмета, на 106 судија, док је укупно остало нерешено на крају године 10.562 предмета.

„То значи да је једна трећина предмета остала нерешена“, рекла је Кубуровић и додала да је међу тим предметима доста старих предмета у којима поступак траје дуже од две године, а да има предмета који су стари између пет и 10 година.

Кубуровић је навела и да између решавања спорова у судском поступку и арбитражног решавања спорова постоје значајне разлике, од тога да судови поступају у оквиру своје законом утвђене судске стварне, односно месне надлежности, до тога да је поступак  формалан и детаљно регулисан, а странке немају право избора ко ће бити судија, односно судског већа.

Зато, како је истакла, треба радити на промоцији арбитраже, у чему велику улогу имају и адвокати, будући да могу да упознају странке о предности алтернативног решавања спорова.

Кубуровић је подсетила да је Закон о посредовању у решавању спорова почео да се примењује 1. јануара 2015. године и да је значајно унапредио правни оквир у области медијације.

Кубуровић је навела да споразум којим се спор решава у поступку медијације представља извршни наслов и да га је неупоредиво лаксе и принудним путем извршити, те да је медијација у односу на судски поступак јефтинија.

Министарство правде, како је истакла, кроз низ активности планира да унапреди примену медијације и  то кроз разматрање измена закона, пре свега Закона о судским таксама, у циљу финансијских подстицаја за решавање спора путем медијације, као и кроз континуирану обуку посредника-медијатора, али и широку јавну кампању.

„Министарство правде је, иако није у делокругу свог рада имало припрему нацрта Закона о арбитражи, заинтересовано за његову примену, а у циљу растерећења судова и убрзавања поступака“, нагласила је Кубуровић.