Уколико се утврди да је неко од учесника поступка свесно донео одлуку која није у складу са заштитом жртве и кажњавања насилника – одговараће. Насилник који удари супружника убудуће ће хитно бити исељаван из породичног дома. Судској одлуци о исељавању, претходиће одвођење насилника у полицијску станицу, процена ризика коју ради полицијски службеник посебно обучен за борбу против насиља у породици, а потом и покретање кривичног поступка против њега.
  

Закон о спречавању насиља у породици којим се оваква решења предвиђају, о чему је „Политика” већ писала, требало би да се нађе пред владом на њеном првом наредном заседању. Овај закон, према речима државног секретара у Министарству правде Радомира Илића, доноси много новина које би требало да утичу на смањење насиља између супружника. Оно што је важно, наглашава он, јесте да релевантни државни органи неће реаговати само када се насиље догоди, већ и када постоји сумња на то.

 

– Нови закон даје полицији којој је пријављено насиље, овлашћење да изда наредбу којом се насилнику забрањује повратак у породични дом на 48 сати. У случају да насилник (мушкарац или жена) не живи са жртвом, полицијски службеник може у складу са законом, да му на исти временски период, изрекне забрану приласка. Истог тренутка када насилнику уручи писмену потврду о изреченој мери, полицијски службеник је дужан да о извршеном делу обавести јавног тужиоца који у року од 24 часа треба од суда да затражи продужење изречене мере на 30 дана. У истом временском периоду, суд је дужан да одлучи о предлогу тужиоца – открива законске новине државни секретар. 

 

Извор: Политика