Чланови Радне групе који су радили на изради Нацрта закона о поступку утврђивања чињеница о положају новорођене деце за коју се сумња да су нестала у породилиштима у Републици Србији састали су се данас, 10. фебруара 2016. године са групом родитеља деце за коју постоји сумња да су нестала у породилиштима у Србији. Чланови Радне групе са родитељима су разговарали о изменама и допунама Нацрта закона које су извршене након добијеног стручног мишљења и експертизе Савета Европе.

Чланови Радне групе су подсетили родитеље да су након завршене јавне расправе и експертизе која је добијена од Савета Европе са великом пажњом, а узимајући у обзир правни оквир и уставне одредбе размотрена сва пристигла мишљења. Они су истакли да су управо нека од тих пристиглих мишљења  увршћена у нови текст Нацрта закона. Такође, они су нагласили да нови Нацрт закона даје већа овлашћења суду у  прикупљању чињеница, као и да заоштрава одговорност сведока при сведочењу.

Представници родитеља су и на овом састанку исказали сумњу у примену поменутог Закона у пракси и истакли да се проблем „несталих беба“ може решити само уколико постоји квалитетан истражни поступак.

Говорећи о сумњама родитеља, чланови Радне групе су изразлили уверење да ће овај Нацрт закона родитељима који сумњају да су им деца нестала у породилиштима у Србији пружити најшире могућности да утврде чињенице о положају деце за коју тврде да су им нестала. Они су подсетили да ће према Нацрту овог закона, бити формирана и специјализована јединица при Министарству унутрашњих послова ради спровођења одређених истражних радњи у поступку, а на основу захтева суда.

Чланови радне групе информисали су родитеље да су у току и Измене и допуне Кривичног законика где се предлажу и измене члана 191. и члана 192. овог Законика, а који ће се односити на будуће случајеве.

На састанку су присуствовали сви чланови Радне групе – државни секретар Министарства правде Биљана Павловић, државни секретари Министарства здравља Берислав Векић и Владимир Ђукић, судија Врховног касационног суда и председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић, јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду Милан Ткалац, помоћник министра правде Зоран Балиновац, в.ф. заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права Наташа Плавшић, заменик Републичког јавног тужиоца Тамара Мировић, представници Министарства здравља и Министарства унутрашњих послова Јелица Радуловић, Винка Којадиновић и Дејан Свилар. Поред чланова Радне групе, састанку су присуствовали и представници Комитета правника за људска права, као и представници из канцеларије Заштитника грађана