Основни циљ Владе Србије, правосуђа и свих других регулаторних органа јесте доследно спровођење плана за борбу против корупције, а који је садржан у оквиру Акционог плана за Поглавље 23 са предвиђеним мерама, роковима, као и одговорним субјектима, рекао је данас министар правде Никола Селаковић на састанку Координационог тела за примену Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

Министар правде Никола Селаковић заменик је председника овог тела – председника Владе РС Александра Вучића. Селаковић је подсетио да је корупција системска појава и да зато борба против корупције мора бити системски организована. Он је навео да мора да постоји сарадња и координација активности између макар три институције, и истакао да је ту сарадњу посебно значајно успоставити између министарстава и правосуђа, правосуђа и регулаторних органа, регулаторних органа и министрастава.  

Говорећи о приоритетним мерама, Селаковић је рекао да се на првом месту налази доношење Закона о пореклу имовине и указао да је за спровођење тог закона неопходна координација Mинистарства финансија, Министарства правде, Пореске управе, Пореске полиције, Министарства унутрашњих послова и бар још двадесет државних органа. 

Други, велики антикоруптивни пројекат јесте примена Стратегије истрага финансијског криминала у чију координацију су укључени суд, јавно тужилаштво, полиција, Управа за спречавање прања новца, Пореска управа и десетине других органа“, истакао је Селаковић. Селаковић је као трећу меру навео и нови Закон о Агенцији за борбу против корупције чија је израда при крају и истакао да је нови закон пример добре сарадње Агенције, Министарства правде и Савета за борбу против корупције. 

Као једну од испуњених мера из Акционог плана која се успешно данас примењује, Селаковић је навео Закон о заштити узбуњивача, чијим је доношењем Србија постала једна од 4 држава у Европи, које имају овај закон. Он је навео да је изузетно задовољан резултатима које до сада Србија има у спровођењу овог закона и упутио похвале судијама које поступају у овој материји. 

На крају, Селаковић је још једном нагласио да успешна борба против корупције не зависи само од Министарства правде, тужилаштва или полиције, већ да она подразумева чврсту и координирану сарадњу свих државних органа, институција и регулаторних органа, Такође, он је позвао на што већу дисциплину појединих државних органа у спровођењу Акционог плана, односно Стратегије. 

На данашњем састанку Координационог тела присутни су разговарали о досадашњој примени мера предвиђеним Националном стратегијом за борбу против корупције, али и о будућим корацима и активностима у циљу њене ефикасне имплемемтације.