Јавне набавке

Јавна набавка услуга мале вредности – сервисирање и одржавање возила, број набавке 1/2017

Конкурсна документација Величина: 0.82 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.42 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.45 MB

Јавна набавка услуга анализе и консолидације података у бази постојећег система за управљање одузетом имовином и израда извештајног подсистема

Конкурсна документација Величина: 0.53 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.47 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.53 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.31 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.15 MB

Услуга мале вредности - стапање, рафинације злата и ливење у полугу финоће 999.9 набавка број 2/2016

Конкурсна документација Величина: 0.5 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.43 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.14 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.41 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.14 MB

Jавнa набавкa услуга мале вредности – сервисирање и одржавање возила, број набавке 1/2016

Конкурсна документација - одржавање и сервисирање возила Величина: 0.82 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.48 MB
1 Додатне информације и појашњења Величина: 0.14 MB
2 Додатне информације и појашњења Величина: 0.14 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.54 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.15 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Евро премиум БМБ 95

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Евро премиум БМБ 95 Величина: 0.14 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 7 ТНГ

Обавештење о закљученом уговору за партију 7 ТНГ Величина: 0.14 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 ЕВРО ДИЗЕЛ

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 ЕВРО ДИЗЕЛ Величина: 0.14 MB

Јавна набавка добара мале вредности – ауто приколице за превоз возила, број набавке 6/2015

Конкурсна докуемнтација Величина: 1.07 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.41 MB
Додатне информације и појашњења 1 Величина: 0.14 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.34 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.14 MB

Јавна набавка услугa мале вредности – одржавања и сервисирања возила Шкода Октавија 2014. годиште са уградњом резервних делова

Конкурсна документација Величина: 0.48 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.39 MB
Додатне информације и појашњења 1 Величина: 0.14 MB
Додатне информације и појашњења 2 Величина: 0.14 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.16 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.14 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.47 MB
Додатне информације и појашњења 3 Величина: 0.29 MB
Измене конкурсне документације 2 Величина: 0.14 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Величина: 0.14 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст 2 Величина: 0.47 MB
Додатне информације и појашњења 4 Величина: 0.15 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.38 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.15 MB

Уговор о пружању услуге мобилне телефоније - централизована јавна набавка

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услугa мале вредности – одржавање и сервисирање возила са уградњом резервних делова, редни број 4/2015

Конкурсна документација Величина: 0.47 MB
Позив за подношење понуда Величина: 1.04 MB
Додатне информације и појашњења 1 Величина: 0.14 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.14 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стапање, рафинације злата и ливење у полуге финоће 999,9 редни број 3/2015

Конкурсна документација Величина: 0.52 MB
Позив за подношење понуде Величина: 1.02 MB
Измене конкурсне документације 1 Величина: 0.14 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB