Република Србија и СЕПЕЖ

СЕПЕЖ чине представници свих 47 држава чланица Савета Европе. Државна заједница Србија и Црна Гора је 3. априла 2003. постала држава - чланица Савета Европе, а 3. марта 2004. ратификовала је Европску конвенцију о људским правима. Република Србија је од 3. јуна 2006. наставила чланство у Савету Европе, које је раније имала Државна заједница Србија и Црна Гора.

Представника и заменика представника СЕПЕЖ-а за Републику Србију именовало је Министарство правде. Министарство правде такође редовно доставља СЕПЕЖ-у податке о раду правосудних институција у Републици Србији који се објављују у документу „Европски правосудни системи - ефикасност и квалитет правосуђа.“

Представник Републике Србије при СЕПЕЖ-у:

ЈеленаДеретић, помоћник министра - Сектор за правосуђе.

Национални кореспондент при СЕПЕЖ -у:

Ивана Нинчић, консултант на пројекту при Министарству правде.