Други Нацрт акционог плана за Поглавље 23 - српски језик Величина: 2.09 MB
Други Нацрт акционог плана за Поглавље 23 - енглески језик Величина: 1.69 MB
Стандардна методологија исказивања јединичних трошкова за оквирну процену финансијских средстава по активностима из Акционог плана - српски језик Величина: 0.04 MB
Стандардна методологија исказивања јединичних трошкова за оквирну процену финансијских средстава по активностима из Акционог плана - енглески језик Величина: 0.14 MB
Рекапитулација процене трошкова активности предвиђених Акционим планом за Поглавље 23 - српски језик Величина: 0.03 MB
Рекапитулација процене трошкова активности предвиђених Акционим планом за Поглавље 23 - енглески језик Величина: 0.03 MB
Извештај о укључивању организација цивилног друштва у преговоре за Поглавље 23 - српски језик Величина: 0.06 MB
Извештај о укључивању организација цивилног друштва у преговоре за Поглавље 23 - енглески језик Величина: 0.04 MB
Извештај о пристиглим предлозима организација цивилног друштва у процесу израде Акционог плана за Поглавље 23 Величина: 0.91 MB