Извршитељи

Решење дисциплинске комисије (Миле Симојловић) Величина: 0.2 MB
Решење дисциплинске комисије (Милован Ђиновић) Величина: 0.21 MB
Решење дисциплинске комисије (Стеван Петровић) Величина: 0.2 MB
Решење дисциплинске комисије (Стеван Петровић) Величина: 0.21 MB
Решење дисциплинске комисије (Ненад Боторовић) Величина: 0.21 MB
Решење дисциплинске комисије (Владимир Трифуновић) Величина: 0.2 MB
Решење дисциплинске комисије (Стеван Петровић) Величина: 0.21 MB
Решење дисциплинске комисије (Бојан Костић) Величина: 0.09 MB
Решење дисциплинске комисије (Марина Стеванчевић) Величина: 0.18 MB
Решење дисциплинске комисије (Марко Марјановић) Величина: 0.15 MB
Решење дисциплинске комисије (Милан Јовичић) Величина: 0.18 MB
Решење дисциплинске комисије (Милош Јоксимовић) Величина: 0.12 MB
Решење дисциплинске комисије (Миодраг Драгићевић) Величина: 0.14 MB
Решење дисциплинске комисије (Жељко Кесић) Величина: 0.17 MB
Решење дисциплинске комисије (Живан Милинов) Величина: 0.1 MB
Решење дисциплинске комисије (Војислав Милајић) Величина: 0.96 MB
Стеван Петровић Величина: 0.88 MB
Решење дисциплинске комисије (Владимир Николић) Величина: 1.02 MB
Решење дисциплинске комисије (Војислав Милајић) Величина: 1.67 MB
Решење дисциплинске комисије (Иван Младеновић) Величина: 0.12 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Ивана Жугић) Величина: 2.13 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Станко Филиповић) Величина: 1.26 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Светислав Ћурчић - 1 део) Величина: 0.05 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Светислав Ћурчић - 2 део) Величина: 0.05 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Светислав Ћурчић - 3 део) Величина: 0.05 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Светислав Ћурчић - 4 део) Величина: 0.05 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Миленко Милић - 1 део) Величина: 0.06 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Миленко Милић - 2 део) Величина: 0.15 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Жикица Трајковић - 1 део) Величина: 0.08 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Жикица Трајковић - 2 део) Величина: 0.09 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Жикица Трајковић - 3 део) Величина: 0.09 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Жикица Трајковић - 4 део) Величина: 0.09 MB
Решење о дисциплинској мери (Јелена Вучковић) Величина: 0.03 MB
Решење о дисциплинској мери (Сања Спасић) Величина: 0.03 MB
Решење о дисциплинској мери (Ратко Видовић) Величина: 0.03 MB
Решење о дисциплинској мери (Ненад Боторић) Величина: 0.05 MB
Решење о дисциплинској мери (Жикица Трајковић) Величина: 0.04 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Јасмина Трбовић Станковић) Величина: 0.2 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Стевић) Величина: 0.2 MB
Привремено решење (Иван Стевић) Величина: 0.04 MB
Решење о дисциплинској одговорности (Трајковић) Величина: 0.06 MB
Решење о дисциплинској мери (Драговић) Величина: 0.04 MB
Решење о дисциплинској мери (Марјановић) Величина: 0.07 MB
Решење о дисциплинској мери (Младеновић) Величина: 0.06 MB

Извршитељ је лице које врши јавна овлашћења поверена Законом о извршењу и обезбеђењу.

Извршитељ обавља делатност као предузетник или као члан ортачког друштва чији чланови могу бити искључиво извршитељи.

Извршитеља именује министар правде за подручје основног суда и подручје привредног суда.

Закон o извршењу и обезбеђењу Величина: 0.53 MB

Услови за именовање

За извршитеља може се именовати лице које испуњава следеће услове:

-    да је држављанин Републике Србије;

-    да је пословно способно;

-    да је стекло диплому правног факултета;

-    да има најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године радног исуства на правним пословима;   

-    да је достојно да обавља послове извршитеља;

-    да је положило испит за извршитеља;

-    да се над ортачким друштвом чији је он ортак не води стечајни поступак;

-    да се против њега не води истрага за кривично дело, односно да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова извршитеља.

Достојност за обављање послова извршитеља утврђује се у складу са опште прихваћеним моралним нормама и кодексом професионалне етике извршитеља.

Испит за извршитеља спроводи комисија коју именује министар, чијим се актом уређује и програм и начин спровођења испита. Послови вођења именика извршитеља и заменика у надлежности су Министарства правде