Група за техничко-оперативне послове

Група за техничко-оперативне послове обавља послове који се односе на: 

-          организацију службених путовања у земљи и иностранству;

-          послове у вези са коришћењем службених возила;

-          припрему обавештења и информација, у вези са променема у раду Секретаријата и осталих унутрашњих јединица у Министарству;

-          оставаривање сарадње са Управом за заједничке послове републичких органа и друге послове из делокруга Групе