Интерни акт

Објава интерног акта Величина: 0.2 MB
Интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке Окружног затвора у Прокупљу Величина: 0.84 MB
Објава плана и интерног акта Величина: 0.24 MB
Интерни акт Величина: 0.84 MB