Интерни акт

Одлука о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама, број 404-1824/24-02 од 3.04.2024. године. Величина: 9.38 MB