Списак и опис пројеката којима је Владе Србије решењем доделила средства (2020. година)

1. Школа за основно и средње образовање ,,11. октобарˮ из Лесковца, назив пројекта: „Дигитализацијом лакше до циљаˮ, износ 449.388,00 динара

2. Здравствена установа „Дом здравља Бачки Петровацˮ из Бачког Петровца, назив пројекта: „Свима приступна ултразвучна дијагностикаˮ, износ 3.996.000,00 динара

3. Општа болница „Др Радивој Симоновићˮ из Сомбора, назив пројекта: „Ултразвучни апарат компатибилан са постојећом матричном сондом за преглед меких ткива – дојке и CORE биопсију под контролом ултразвука за потребе Радиолошке службе Опште болнице Сомборˮ, износ 6.300.000,00 динара

4. Средња школа ,,Крупањˮ из Крупња, назив пројекта: „Опремање учионица техничком опремомˮ, износ 556.000,00 динара

5. „Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчевоˮ из Панчева, назив пројекта: „Буђењеˮ, износ 148.500,00 динара

6. „Дом здравља Темерин” из Темерина, назив пројекта: „Набавка ултразвучног апарата за потребе Дома здравља у Темеринуˮ, износ 3.360.000,00 динара

7. Основна школа „Братство и јединствоˮ из Алибунара, назив пројекта: „Дигитализација као императивˮ, износ 1.103.000,00 динара

8. Општа болница Горњи Милановацˮ из Горњег Милановца, назив пројекта: „Набавка санитетског возила са адекватном медицинском опремом за потребе транспорта пацијената Опште болнице Горњи Милановацˮ, износ 4.058.400,00 динара

9. „Економско-трговинска школа Параћинˮ из Параћина, назив пројекта: „Радови на текућем одржавању објектаˮ, износ 3.118.000,00 динара

10. „Техничка школа Пиротˮ из Пирота, назив пројекта: „Набавка ЦНЦ глодалице за осавремењивање наставе у Техничкој школиˮ, износ 2.580.000,00 динара

11. „Основна школа ,,Доситеј Обрадовићˮ из Клупца, град Лозница, назив пројекта: „Санација и реконструкција санитарних чворова на 1. и 2. спрату школе и реконструкција фискултурне салеˮ, износ 3.339.235,00 динара

12. „Основна школа „Вук Караџићˮ из Кикинде, назив пројекта: „Уређење и опремање кабинета за информатикуˮ, износ 485.288,00 динара

13. Основна школа ,,Радоје Домановићˮ из Параћина, назив пројекта: „Постављање гасног котла у школи у Стрижи и увођење парног грејањаˮ, износ 812.100,00 динара