Остало

У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- Аутентично тумачење), Министарство правде врши јавно достављање решења о именовању јавних извршитеља путем веб презентације

Лидија Милутиновић (13.02.2020. година) Величина: 0.16 MB
Ивана Маћић (13.02.2020. година) Величина: 0.19 MB
Александра Игњатовић (13.02.2020. година) Величина: 0.12 MB
Снежана Петровић (14.02.2020. година) Величина: 0.1 MB
Анета Бошковић (14.02.2020. година) Величина: 0.19 MB
Ирена Радумило (25.02.2020. година) Величина: 0.18 MB
Снежана Павловић (25.02.2020. година) Величина: 0.14 MB

Обавештавамо Вас да увид у решења о именовању јавних извршитеља можете обавити сваког радног дана у периоду између 13 часова и 15 часова у згради Министарства правде, III спрат, канцеларија 23, а уз претходну најаву на број телефона 011/363-1005.