Нацрт закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу (10.05.2019 година)

Нацрт Величина: 0.36 MB
Образложење Величина: 0.3 MB
Преглед одредаба које се мењају, односно допуњују Величина: 0.81 MB
Закључак Величина: 0.96 MB
Решење о оснивању Радне групе Величина: 2.35 MB
Извештај о јавној расправи Величина: 0.22 MB