Јавни конкурси за попуњавање извршилачких радних места у Министарству правде

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству правде (18.10.2023.)

Оглас Величина: 0.02 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству правде (22.02.2023.)

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Пријавни образац 1 Величина: 0.04 MB
Пријавни образац 2 Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству правде (25.01.2023.)

На основу чланова 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чланова 9. став 1, 10. став 1. и 2. и 11. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019 и 67/2021) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4186/2022 од 30. маја 2022. године, Министарство правде оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Можете преузети текст конкурса и образац пријаве. 

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Пријавни образац 1 Величина: 0.04 MB
Пријавни образац 2 Величина: 0.04 MB
Пријавни образац 3 Величина: 0.04 MB
Пријавни образац 4 Величина: 0.04 MB
Пријавни образац 5 Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству правде (26.10.2022.)

На основу чланова 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чланова 9. став 1, 10. став 1. и 2. и 11. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019 и 67/2021) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4186/2022 од 30. маја 2022. године, Министарство правде оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Можете преузети текст конкурса и образац пријаве. 

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.06 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству правде (01.06.2022. година)

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Пријавни образац (бр.31) Величина: 0.06 MB
Пријавни образац (бр. 52) Величина: 0.06 MB
Пријавни образац (бр. 64) Величина: 0.06 MB
Текст конкурса Величина: 0.03 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству правде (13.04.2022.година)

Пријавни образац 111 саветник Величина: 0.06 MB
Пријавни образац 37 млађи саветник - приправник Величина: 0.06 MB