Трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23 - након окончаног консултативног процеса

Акциони план ПГ. 23 трећи нацрт 08.05.2015 Величина: 4.76 MB
Action Plan Ch 23 Third draft 08.05.2015 Величина: 4.24 MB
Финансијски аспект АП Величина: 0.81 MB
Извештај о укључивању ОЦД у преговоре за Поглавље 23 Величина: 0.62 MB
Report on CSO involvement in negotiation process for Chapter 23 Величина: 0.44 MB
Збирни коментари организација цивилног друштва на нацрт Акционог плана за Поглавље 23 Величина: 1.39 MB