Акциони план за преговарање Поглавља 23 усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016

Aкциони план Поглавље 23 - српски језик Величина: 4.25 MB
Aкциони план Поглавље 23 - енглески језик Величина: 3.99 MB