Први нацрт ревидираног АП ПГ23 измењен на основу коментара организација цивилног друштва

Обавештавамо вас да је Први нацрт ревидираног АП ПГ23 измењен на основу коментара организација цивилног друштва и да је текст преведен на енглески језик и достављен Европској комисији на разматрање.

Поред Акционог плана за ПГ23 који објављујемо у три одвојена документа на енглеском језику (Потпоглавље Правосуђе, које садржи и измењену методологију праћења спровођења,  Борба против корупције и Основна права), Европској комисији достављени су и следећи документи:

•          Документ о процесу ревизије (на енглеском језику)

•          Документ о односу АП ПГ23 и нове Стратегије развоја правосуђа у Републици Србији (на енглеском језику)

•          Табеле са статусом коментара организација цивилног друштва, у три потпоглавља -  Правосуђе и Основна права на српском и енглеском језику и Борба против корупције на српском језику

 

Након добијања коментара од ЕК, биће организован нови процес јавних консултација.

Revised AP23 Judiciary Величина: 0.44 MB
Revised AP 23 Anti-corruption Величина: 0.24 MB
Revised AP 23 Fundamental rights Величина: 0.57 MB
Paper on the flow of the revision process Величина: 0.02 MB
Paper on relationship between Judicial Development Strategy for the period 2019-2024 Величина: 0.02 MB
CSO comments Judiciary Величина: 0.07 MB
Коментари Организација цивилног друштва - Правосуђе Величина: 0.33 MB
CSO comments Anti-corruption Величина: 0.18 MB
CSO comments Fundamental rights Величина: 0.04 MB
Коментари Организација цивилног друства - Основна права Величина: 0.05 MB