Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке

Закон о бесплатној правној помоћи почиње да се примењује од 1. октобра 2019. године. Законом је прописано да бесплатну правну помоћ може да пружа само пружалац који је уписан у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.
Пружаоци бесплатне правне помоћи прописани су чланом 9. Закона.

У падајућем менију са десне стране можете остварити увид у спискове. 

Правилник о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе о захтевима за одобрење бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке Величина: 0.1 MB
Правилник о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне правне помоћи Величина: 1.43 MB
Правилник о начин у уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу Регистра Величина: 0.1 MB
Правилник о организацији и начину спровођења обуке за примену Закона о бесплатној правној помоћи Величина: 0.1 MB
Правилник о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи Величина: 0.1 MB
Правилник о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци Величина: 0.1 MB