Унапређење Правосудног информационог система - доступна нова база података примењених опортунитета

Министарство правде спровело је унапређење Правосудног информационог система и од 01.04.2019.године доступна је нова база података примењених опортунитета.

Реализацијом пројекта Министарства правде, сва јавна тужилаштва сада имају приступ електронској бази, те нису више у обавези да податке о лицима према којима је примењиван институт одлагања кривичног гоњења прибављају поштанским путем из Републичког јавног тужилаштва, већ им је упитом у базу ПИС-а та информација одмах доступна.

Са друге стране, Републичко јавно тужилштво не мора ручно да проверава постојећу базу и одговара на послате дописе. На овај начин видно се штеди на поштанским услугама, а сам процес прибављања података је знатно убрзан.

Сва јавна тужилаштва која су била у обавези да једном месечно достављају податке о лицима према којима је примењен институт одлагања кривичног гоњења, од 01.04.2019.године то више не раде путем достављања „excelтабела Републичком јавном тужилаштву, већ путем Правосудног информационог система, где имају могућност како претраживања, тако и уноса нових података, у складу са Упутством Републичког јавног тужилаштва.

Због тренутно ажурне и централизоване базе  података, више не постојати могућност да јавним тужилаштвима, услед досадашњег похрањивања података у централну базу на месечно ажурном нивоу путем достављених „excel“ табела РЈТ-у, у поступку примене одлагања кривичног гоњења изостане податак да ли је према одређеном лицу примењиван опортунитет јер се подаци још увек налазе у тужилаштвима а не у централној бази података.