Извештаји о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама

Addendum To The Second Compliance Report Fourth Round of Greco evaluation- Serbia Величина: 0.09 MB
Додатак Другом извештају о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама у оквиру четвртог круга евалуације Величина: 0.11 MB
Евалуциони извештај за 5 круг евалуације - Спречавање корупције и унапређење интегритета у оквиру органа централне власти - српски језик Величина: 0.41 MB
Евалуциони извештај за 5 круг евалуације - Спречавање корупције и унапређење интегритета у оквиру органа централне власти - енглески језик Величина: 0.4 MB
Други прелазни извештај о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама-српски језик (2020) Величина: 0.1 MB
Други прелазни извештај о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама-енглески (2020) Величина: 0.11 MB
Прелазни извештај о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама - српски језик (2019) Величина: 0.62 MB
Прелазни извештај о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама - енглески језик (2019) Величина: 0.59 MB
Извештај о испуњености препорука експертског тела Савета Европе за борбу против корупције - ГРЕКО - српски језик (2018) Величина: 0.65 MB
Извештај о испуњености препорука експертског тела Савета Европе за борбу против корупције - ГРЕКО - енглески језик (2018) Величина: 0.5 MB