Извештај о извршењу буџета период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године

Извештај о извршењу буџета 1 Величина: 0.86 MB
Извештај о извршењу буџета 2 Величина: 0.78 MB
Извештај о извршењу буџета 3 Величина: 0.77 MB
Извештај о извршењу буџета 4 Величина: 0.65 MB
Извештај о извршењу буџета 5 Величина: 0.8 MB
Извештај о извршењу буџета 6 Величина: 0.79 MB
Извештај о извршењу буџета 7 Величина: 1.4 MB
Извештај о извршењу буџета 8 Величина: 1.4 MB
Извештај о извршењу буџета 9 Величина: 0.86 MB
Извештај о извршењу буџета 10 Величина: 0.75 MB