Јавни позив организацијама које заступају интересе судских вештака

Поштовани,

У циљу унапређења правног и институционалног оквира за регулисање рада судских вештака у Републици Србији, Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013 –2018. године  предвиђа стратешке смернице бр. 3.5.2: „унапређење процеса именовања судских вештака и сталних судских тумача и преводилаца у циљу унапређења њихове стручности” и бр. 4.4.3: „јачање транспарентног механизма одговорности судских вештака” док Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године предвиђа активност бр. 3.4.7.1: „Успоставити ефикасан механизам контроле рада вештака”.

Ради сагледавања постојећег стања и најцелисходнијег начина укључивања струке у предстојећу реформу нормативног оквира у складу са стратешким оквиром, Министарство правде објављује јавни позив за све организације које се баве заступањем интереса и унапређењем положаја судских вештака да доставе релевантне податке о свом деловању.

Позивамо све заинтересоване организације да доставе податке о називу и седишту организације, законском заступнику, контакт особи и контакт подацима, броју и саставу чланства, областима и ужим специјалностима у оквиру којих чланови организације врше вештачења, као и резулатима и активностима организације, а нарочито у вези питања спровођења обука и стручног усавршавања, путем попуњавања формулара који се може преузети овде. Попуњен формулар се  доставља на адресу Министарства правде, Одељење за правосудне професије, Немањина 22-26, Београд, као и у електронском облику, на емаил адресу: sudskivestaci@mpravde.gov.rs, најкасније до 26. октобра 2018. године.

За сва појашњења и недоумице можете се обратити Одељењу за правосудне професије, путем електронске поште: sudskivestaci@mpravde.gov.rs, као и на телефон: + 381 11 361 63 06.  

 

Образац Величина: 0.07 MB