Уверење о прописима (Certificat de coutume)

Министарство правде је, на основу члана 106. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља, надлежно за издавање уверења о прописима који важе или који су важили у Републици Србији (Certificat de coutume), ради њихове употребе пред органима стране државе.

Образац захтева за издавање уверења о прописима (општи) Величина: 0.01 MB
Образац захтева за издавање уверења о прописима Републике Србије ради закључења брака Величина: 0.03 MB
Уплатница за уверење о прописима Величина: 0.26 MB