Списак и опис пројеката којима је Влада Србије решењем доделила средства (2017. година)

1.Центар за социјални рад Апатин – пројекат „Опремање саветовалишта против насиља у породици и заштићеног стана за жртве насиља“, 1.482.331,00 динара

2.Центар за социјални рад Града Суботице – пројекат „Третман починилаца насиља у партнерским односима“ – 973.746,83 динара

3.Центар за социјални рад Кучево – пројекат „Набавка сигналних уређаја за потребе установе за одрасле и старије Кучево“, 2.495.400,00 динара

4. Центар за социјални рад Пожега – пројекат „Уградња лифта у објекту домског одељења за смештај старих и пензионера Пожега“ – 3.131.737,97 динара

5.Центар за социјални рад Велика Плана – пројекат „Набавка средстава за кречење ентеријера“, износ 382.895,00 динара

6. Удружење родитеља-старатеља деце и пријатеља деце оболеле од малигних болести „Чика Боца“ – пројекат „Камп: Ми можемо све 2017“ – 690.912,00 динара

7. Дом културе „Радивој Увалић – Бата“ Прокупље – пројекат „Опремање сале“, 1.286.000,00 динара

8. Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј – пројекат „Главни пројекат замене са реконструкцијом постојећег кровног покривача“, 8.292.377,00 динара

9. Друштво за подизање меморијалног центра српским жртвама геноцида у XX веку Београд – пројекат „Српске жртве оружаних сукоба у XX веку“, 1.350.000,00 динара

10. Геронтолошки центар Београд – пројекат „Набавка намештаја за кориснике услуге домског смештаја ради постизања минималних услова и стандарда за пружање услуга социјалне заштите“ – 11.900.000,00 динара

11. Геронтолошки центар Панчево - пројекат „Достојанство трећег доба“, 2.162.500,00 динара

12. Геронтолошки центар Суботица – пројекат „Замена котла за грејање и термо уређаја у Дому за негу“, 3.950.000,00 динара

13. Гимназија „Бранко Радичевић“ Стара Пазова – пројекат „Набавка школског намештаја, клупа и столица за школске учиниоце“, 1.596.000,00 динара

14. Хрватска ликовна удруга „CroArt“ Суботица, пројекат „Међународна уметничка колонија Панон – Суботица“, 400.000,00 динара

15. Камерни хор „Zvony“ Селенча – пројекат „Концертна одела за хор и оркестар“, 400.000,00 динара

16. КБЦ Земун – пројекат „Набавка медицинске опреме“, 15.500.000,00

17. Народно позориште Београд – пројекат „Адаптација и поправка тоалета за публику на Великој сцени, као и купатила у гардеробама за уметнике“, 2.721.000,00 динара

18. Народно позориште Пирот – „Реконструкција и уређење Народног позоришта Пирот“ – 1.700.000,00 динара

19. Општина Сурдулица – пројекат „Пројекат стабилног система дојаве пожара у пољопривредној школи Јосиф Панчић у Сурдулици“, 975.795,46 динара

20. Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Смедерево – пројекат „Креирање адекватних услова за бављење спортом у здравом и безбедном окружењу“, 859.200,00 динара

21. Основна школа „Драган Ковачевић“ Београд – пројекат „Јачање капацитета за образовање ученика са сметњама у развоју и адекватно пружање рехабилитацијских услуга“, 6.197.300,00 динара

22. Основна школа „Гаврило Принцип“ Земун – пројекат „Адаптација сале за физичко васпитање“, 4.304.236,00 динара

23. Основна школа „Љуба Ненадовић“ Београд – пројекат „Дигитализација наставе“, 658.170,00 динара

24. Основна школа „Миливој ОМорац“ Иђош – пројекат „Надоградња видео надзора у школи“, 285.492,09 динара

25. ОШ „Славко Родић“ Банатско Велико Село – пројекат „Хобловање паркета у фискултурној сали“, 891.000,00 динара

26. ОШ „Свети Сава“ Липнички Шор – пројекат „Санација и адаптација игралишта за мале спортове у истуреном одељењу школе у Козјаву“ – 1.784.229,36 динара

27. Основна школа „Свети Сава“ Трстеник – пројекат „Повећање безбедности ученика и свих актераљ у школи реконструкцијом електро-инсталација у делу објекта

28. ОШ „Жика Поповић“ Владимирци – пројекат „Изградња мокрог чвора у подручној школи у Белотићу“, 1.181.533,00 динара

29. Основна школа „Живан Маричић“ Жича – пројекат „Дигитализација наставе у школи“, 3.780.109,00 динара

30. Основна школа „Жарко Зрењанин“ Велико Лаоле – пројекат „Унапређење наставе информатике“, 1.138.207,00 динара

31. Предшколска установа „Вељко Влаховић“ – објекат „Сунцокрет“ Темерин – пројекат „Реконструкција гасне котларнице“ – 2.478.492,00 динара

32. ДЗДЛОР „Др Никола Шуменковић“ Стамница – пројекат „Обезбеђивање кревета и ормара за потребе корисника Дома за децу и лица ометена у разѕвоју „Др Никола Шуменковић“ у Стамници“, 3.213.600,00 динара

33. Удружење за афирмацију дечијег стваралаштвав „Свитац“ Београд – пројекат „Инклузивни мјузикл за децу“, 1.850.000,00 динара

34. Универзитетска библиотека „Светозар Mарковић“ Београд – пројекат „Набавка нове опреме и заокруживање радне целине у Одељењу за заштиту категорисане покретне културне баштине и оне која ужива претходну заштиту, ради санације изузетно вредних фондова“, 4.736.000,00 динара

35. Универзитетска дечија клиника Београд – пројекат „Унапређење квалитета и безбедности лечења деце“, 8.396.000,00 динара

36. Задужбина Илије М. Коларца Београд – пројекат „Клавир за Коларац са пратећом опремом и транспорт“, 16.000.000,00 динара