Значајно убрзана размена података са МУП-ом

Правосудним органима – судовима и јавним тужилаштвима, као и правосудним професијама са јавним овлашћењима (јавним бележницима и јавним извршитељима) доступни су, у интерној правосудној мрежи на Правосудном информационом систему, подаци о пребивалишту, боравишту и историјату пребивалишта грађана.

То је, за сада, најзначајнији резултат пројекта електронске размене података које је Министарство правде започело још 2015. године, док је конкретан Протокол са Министарством унутрашњих послова који је предвидео овај сет података за размену потписан 31. јула 2017. године.

Протокол предвиђа више група података за међусобну размену, осим пребивалишта грађана, значајно убрзати судске и уопште правосудне поступке.