Подршка жртвама трговине људима

За пријаву сумње на трговину људима: телефон: +381 (0)63 610 590 или  sluzbazak@centarzztlj.rs

Центар за заштиту жртава трговине људима, као установа социјалне заштите, од 2012. године обавља послове процене стања, потреба, снага и ризика жртава трговине људима, врши послове идентификације и обезбеђује адекватну помоћ и подршку жртвама трговине људима у циљу њиховог опоравка и реинтеграције.

Организације за помоћ жртвама трговине људима

АСТРА - Невладина оганизација посвећења искорењивању свих облика трговине људима и експлоатације, нарочито женама и децом, као и ефикасном потрагом за несталом децом. АСТРА СОС телефон 011 7850000 или 0800 101 201, који је доступан 24/7.

 

АТИНА - Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља. Дежурни телефон: +381 61 63 84 071 Е-маил: office@atina.org.rs