Расписан нови конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (2017. година)

Министарство правде расписало је нови Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет), а укупан износ средстава који је предвиђен за доделу износи 351.509.000 динара.

Оглас је објављен у најновијем броју „Службеног гласника Републике Србије“, као и интернет презентацији Министарства правде.

Конкурс ће спровести Комисија Министарства правде сачињена од представника релевантних институција – тужилаштва, министарстава здравља, просвете, културе, рада и правде, а са циљем избора пројеката од највећег јавног интереса у области социјалне политике, здравства, просвете, културе, хуманитарног рада и других.

Министарство правде је први Конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења расписало 18. марта 2016. године, а средства за која су заинтересовани конкурисали износила су 351.509.000 динара.

На првом Конкурсу, на предлог Комисије Министарства правде, Влада Србије је донела решење о расподели средстава на 67 корисника (пројеката), међу којима су махом биле школе, центри за социјални рад, домови здравља, болнице, домови за стара лица и геронтолошки центри...

Oвакав начин расподеле средстава прикупљених од одлагања кривичног гоњења за кривична дела за која је предвиђена новчана казна или казна затвора до пет година, дефинисан је изменама Закона о кривичном поступку, које је на предлог Министарства правде Народна скупштина Србије усвојила 2014. године.

Министарство правде позива све заинтересоване да се пријаве на Конкурс, а рок у коме могу да пријаве своје пројекте је 20 дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.