Међународна отмица деце

Корисници услуге: Друге јавне институције - судови

Надлежна служба: Одељење за међународну правну помоћ

Начин подношења захтева/молбеОбразац захтева 

Услови/образложење

Услуга подоношења захтева за враћања детета у Републику Србију, односно остваривање права на виђање детета

Детаљне информације можете погледати овде.  

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Правни оквир:  Хашка конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце од 1980. године и Европска конвенција о признању и извршењу одлука о старању о деци и о поновном успостављању односа старања

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)