Правилник о испиту за јавног извршитеља

Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Писмени део испита се састоји из теста и задатака. Усмени део испита полаже се јавно, истовремено пред свим члановима испитног одбора.

Општи успех на испиту утврђује се сабирањем бодова за писмени и усмени део испита. 

По окончању испита, објављује се списак кандидата на интернет страници Министарства правде.