Оглас за постављање сталних судских тумача за знаковни језик за глува лица

На основу члана 2. став 2.  у вези са чланом 16. став 1. Правилника о сталним судским тумачима („Службени  гласник РС“, бр. 35/10 и 80/16 ), министар правде објављује оглас за постављење сталних судских тумача за знаковни језик за глува лица.

„Пријава на оглас за постављање сталних судских тумача за знаковни језик за глува лица“ je у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС“ број 93/16 од 18.11.2016. 

Оглас је објављен и у дневном листу „Новости” дана 19.11.2016. 

Можете преузети текст огласа заједно са обрасцем пријаве. 

Текст огласа са обрасцем пријаве Величина: 0.02 MB