Јавнобележничка тарифа

Јавнобележничка тарифа

На основу члана 135. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13 и 55/14 – др. закон), по прибављеном мишљењу Јавнобележничке коморе, Министар правде је утврдио Јавнобележничку тарифу ("Службени гласник РС", бр. 91 од 29. августа 2014, 103 од 25. септембра 2014, 138 од 17. децембра 2014, 12 од 12. фебруара 2016."Службени гласник РС", бр. 91 од 29. августа 2014, 103 од 25. септембра 2014, 138 од 17. децембра 2014, 12 од 12. фебруара 2016.), коју можете преузети овде.

Јавнобележничка тарифа Величина: 0.03 MB

Јавнобележничка тарифа јавног бележника као повереника суда у поступку за расправљањe заоставштине

На основу члана 135, а у вези са чланом 140. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – др. закон, 93/14 – др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15), по прибављеном мишљењу Јавнобележничке коморе, министар правде је утврдио Јавнобележничку тарифу јавног бележника као повереника суда у поступку за расправљањe заоставштине ("Службени гласник РС", број 12 од 12. фебруара 2016.), коју можете преузети овде. Тарифа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", тј. 20. фебруара 2016. године.

Јавнобележничка тарифа јавног бележника као повереника суда у поступку за расправљањe заоставштине Величина: 0.02 MB