Интерни акт

Интерни план јавних набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2021. годину

Објава интерног плана јавних набавки Величина: 0.43 MB
Интерни план набавки на које се Закон не примењује Величина: 1.31 MB

Интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке Казнено поправног завода у Београду-Падинској скели

Објава интерног акта Величина: 0.43 MB
Интерни акт Величина: 0.57 MB

Интерни акт о ближем уређивању поступка јавних набавки, број 404-26-20/2020-06/11-2 од 31.07.2020., године којим се регулише и уређује, начин планирања,спровођења и праћења, тј. процедура спрвођења свих врста поступака јавних набавки на нивоу Казнено поправног завода у Нишу

Интерни акт КПЗ у Нишу Величина: 0.71 MB
Објава интерног акта Величина: 0.12 MB

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција
Интерни акт о поступку јавне набавке у Окружном затвору у Београду (04.11.2020)

Интерни акт о поступку јавне набавке у Окружном затвору у Београду Величина: 12.83 MB

Измена Процедурe о ближем уређивању постпупка јавне набавке, број 404-02-00049/2020-04/2 од 05. септембра 2020. године

Величина: 0.62 MB

Процедура о ближем уређивању постпупка јавне набавке, број 404-02-00049/2020-04 од 01. септембра 2020. године

Процедура Величина: 9.15 MB

Правилник о уређењу поступка јавне набавке ОЗ Нови Сад

Правилник о уређењу поступка јавне набавке ОЗ Нови Сад Величина: 8.19 MB

Изменa Процедуре о ближем уређивању поступка јавне набавке за објављивање на интернет страници наручиоца у делу јавне набавке

Измена процедура Величина: 0.68 MB

Процедуре којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца Министарства правде, Управе за извршење кривичних санкција

Процедуре Величина: 6.95 MB

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција
Интерни акт о поступку јавне набавке у Окружном затвору у Београду

Интерни акт Величина: 0.14 MB

Интерни акт о уређивању поступака јавних набавки, број: 404-26-28/2017-06/11 од 07.12.2017. године, којима се регулише процедура спровођења свих врсти поступака јавне набавке на нивоу Казнено поправног завода У Нишу

Интерни акт Величина: 1.39 MB