Sistem izvršenja krivičnih sankcija doživeo je u proteklih 10 godina „tektonske“ promene u pogledu humanog izvršenja kazne zatvora i poboljšanja materijalnih uslova u kojima borave osuđena i pritvorena lica, izjavio je danas direktor Uprave Dejan Carević.

On je podsetio na izveštaje Saveta Evrope koji u protekle dve godine pokazuju da Srbija ima adekvatne smeštajne kapacitete zahvaljujući intenzivnoj izgradnji i rekonstrukcijama.

Carević je na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja 170 godina od osnivanja KPZ Požarevac (Zabela) rekao da je ovaj zavod od 2018. do danas dobio tri moderna paviljona za smeštaj skoro 670 osuđenika.

„U planu je da se do kraja ove godine počne sa izgradnjom još dva paviljona za smeštaj 432 osuđena lica“, najavio je direktor Uprave.

On je naveo da zahvaljujući ogromnim radovima Okružni zatvor u Beogradu, koji je i najveća pritvorska jedinica, danas ima za skoro 40 odsto povećane smeštajne kapacitete, a da su rekonstrukcije i radovi izvođeni sa posebnim osvrtom na ustanove u kojima su osetljive kategorije poput žena i maloletnika.

Carević je dodao da je u KPZ za žene u Požarevcu 2019. godine otvoren nov paviljon i da je u toku izgradnja još jednog, a da su nove smeštajne jedinice izgrađene i u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, KPZ za maloletnike u Valjevu, Okružnom zatvoru u Leskovcu koji je dobio moderan kompleks za smeštaj 200 lica.

„Humanost je osnovna misao kada ljudi pomisle na školstvo, zdravstvo i svaki drugi sektor u čijem fokusu su ljudi. Ali, humanost jednog društva meri se i načinom ophođenja prema onima koji su u najvećem riziku da budu marginalizovani“, rekao je Carević.

On je poručio i da najbolji tretman u zavodu ne može da ima trajan pozitivan uticaj na osuđenog ukoliko društvo nije spremno da ga prihvati i pomogne mu da prevaziđe sve prepreke koje mogu da se pojave po njegovom ponovnom uključivanju u zajednicu.