Povodom medijskih natpisa o nestanku spisa žalbenog predmeta u postupku koji se vodi pred Višim sudom u Vranju protiv okrivljenog Dejana Nikolića zvanog Kantar, Ministarstvo pravde je odmah po saznanjima o navedenom pokrenulo postupak nadzora nad radom Višeg suda u Vranju.

Ministarstvo će posle izjašnjenja predsednice suda preduzeti neophodne mere imajući u vidu okolnosti slučaja.

Napominjemo da je predsednica Višeg suda u Vranju podnela krivičnu prijavu protiv NN lica u vezi sa spornim događajem i da Visoki savet sudstva i Vrhovni sud takođe preduzimaju mere iz svoje nadležnosti.