Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije Maja Popović potpisala je u Strazburu Drugi dodatni protokol uz Konvenciju Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu, o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza.  

Konvencija Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu, kojoj su pristupile i države koje nisu članice Saveta Evrope, najznačajniji je međunarodni akt u oblasti visokotehnološkog kriminala, donet radi harmonizacije nacionalnih zakonodavstava. U cilju dopune ove Konvencije, kako bi se na adekvatan način odgovorilo na razvoj visokotehnološkog kriminala, suzbila zloupotreba računarskih tehnologija i omogućilo pravosudnim organima da na krivična dela iz ove oblasti reaguju efikasnije i uspešnije sarađuju sa kolegama u svetu, pristupilo se izradi, usvajanju, te potpisivanju Drugog dodatnog protokola. 

Svečanom ceremonijom potpisivanja Drugog dodatnog protokola predsedavala je ministarka pravde Italijanske Republike Marta Kartabija, a prisustvovali su joj Generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić, ambasadori država članica Saveta Evrope, ministri pravde Bugarske, Kraljevine Maroko i Portugalske Republike, kao i predstavnici Republike Čile, Republike Kolumbije i Države Japan.