U Ministarstvu pravde održan je sastanak predstavnika ministarstva i epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Bautut“ sa predstavnicima Vrhovnog kasacionog suda, četiri apelaciona suda u Srbiji, zatim predstavnicima Prekršajnog i Privrednog apelacionog suda, zajedno sa predstavnicima Republičkog javnog tužilaštva, četiri apelaciona javna tužilaštva u Srbiji, kao i predstavnicima Državnog pravobanilaštva i Upravnog suda. Sastanku su prisustovali i predsednici komora javnih beležnika i javnih izvršitelja, direktor Pravosudne akademije, kao i predsednici Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda.

Uzimajući u obzir vanredno stanje u državi uvedeno zbog sprečavanja širenja korona virusa, na sastanku je ukazano da je potrebno u skladu sa preporukama Vlade Srbije, izmeniti način rada sudova i tužilaštava, posebno ako se ima u vidu da su zgrade sudova mesta sa velikim brojem ljudi što može dodato uticati na širenje zaraze.

Takođe, prisutni su se usaglasili da će sudovi i tužilaštva nastaviti sa radom, ali da je potrebno smanjiti obim procesa rada, tako što će se obavljati poslovi koji su najhitniji i od najvišeg značaja za građane i državu.

Dogovoreno je da Ministarstvo pravde u saradnji sa predstavnicima pravosudnih organa i kroz konsultacije sa advokaturom i pravosudnim profesijama u što kraćem periodu izradi preporuke za dalji rad sudova i tužilaštva u okolnostima vanrednog stanja, a koje će biti u skladu sa preporukama Vlade Srbije.

Navedene preporuke biće dostavljene pravosudnim institucijama, koje će na osnovu njih izraditi konkretne planove rada nosilaca pravosudnih funkcija i njihovih zaposlenih.