Odsek za sprovođenje projekata iz međunarodne razvojne pomoći


Odsek za sprovođenje projekata iz međunarodne razvojne pomoći obavlja poslove koji se odnose na:

organizovanje, sprovođenje i kontrolu sprovođenja projekata koji su odobreni za finansiranje iz fondova EU i drugih izvora donatorskih sredstava,  u skladu sa relevantnim procedurama utvrđenim od strane Nacionalnog službenika za odobravanje programa - NAO;

pripremu relevantne tenderske dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki (opise poslova, tehničke specifikacije, ugovore o radovima itd.);

učešće u izradi i ažuriranju plana javnih nabavki i plaćanja za odobrene projekte;

učešće u radu tela zaduženih za ocenu i odabir ponuda koje se formiraju za potrebe sprovođenja postupka javnih nabavki radi realizacije projekata;

organizaciju i koordinaciju predlaganja članova odbora za evaluaciju ponuda na tenderu;

administrativne i stručne poslove, uključujući i kontrolu, vezane za tendersku dokumentaciju i ugovaranje, kao i za sprovođenje ugovorenih obaveza od strane ugovarača;

izradu i podnošenje izveštaja o sprovođenju i čuvanju neophodne dokumentacije radi sprovođenja postupka revizije; kontrolu i potvrđivanje ispravnosti računa za plaćanje vezanih za sprovođenje projekata, uključujući i kontrolu na licu mesta;

učešće u obezbeđivanju neophodnih sredstva za nacionalno sufinansiranje projekata odobrenih iz sredstava EU fondova;

izveštavanje o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova EU; pružanje podrške radu eksternih ocenjivača, nacionalnih revizora i revizora Evropske komisije;

učestvovanje u pripremi akcionih planova za sprovođenje dobijenih preporuka i praćenje njihove realizacije, sprovođenje mera  za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU, u skladu sa relevantnim procedurama, saradnja sa državnim organima koji su uključeni u sistem decentralizovanog upravljanja sredstvima iz fondova EU kao i drugi poslovi iz oblasti Odseka.

Rukovodilac: šef Odseka LJupka Podunavac