Borba protiv korupcije

Ustavni osnov za donošenje Zakona o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu: Zakon) sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 16) Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

Nacrt zakona o sprečavanju korupcije Veličina: 0.07 MB
Obrazloženje Veličina: 0.04 MB
Zaključak Veličina: 1.03 MB